ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
อ่านทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 
 
Your city is: Bang Bon
Your country is: Thailand
Your region is: Bangkok
Your latitude is:
Your longitude is:
Your Ip Address is: 192.168.96.71

ความต้องการระบบ
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊หรือโน้ตบุคที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, 7, 8
โปรแกรม (Browser)
Google Chrome,Internet Explorer (version 8 ขึ้นไป),FireFox,Safari
อินเตอร์เน็ต
ควรเป็น ADSL หรือ Wi-Fi เพราะจะมีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน
เครื่องพิมพ์
ควรเป็นเครื่องพิมพ์ระบบ Ink-Jet หรือ Laser
โปรแกรมอ่าน PDF
ควรติดตั้งโปรแกรม Adobe PDF Reader หรือโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDF ได้
Download Adobe Reader
หมายเหตุ: หากต้องการความช่วยเหลือในการใช้งานระบบให้โหลดโปรแกรมรีโมทที่อยู่ด้านล่างขวาของเว็บนี้

  • Google Chrome Icon โปรแกรมจะเป็นรูปนี้ Google Chrome
  • Internet Explorer Icon โปรแกรมจะเป็นรูปนี้ Internet Explorer
  • โปรแกรมรีโมท หรือ Team Viewer ต้องใช้ Version Quick Support โหลดได้จากด้านล่างขวาของทุกหน้า