เพิ่มเลขเครื่องยนต์ในหน้า พรบ.

เรียนท่านสมาชิก

ขณะนี้ในหน้าขาย พรบ. ได้มีการเพิ่มช่องเลขเครื่องยนต์ในหน้า พรบ. ให้ระบุ โดยที่ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลก็บันทึกแจ้งงานได้ตามปกติ


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด