รายงานแสดงยอดท่องเที่ยวอังกฤษ 2018

เลขอ้างอิง
ยอดสุทธิ (บาท)
คะแนน (แต้ม)
  
No data to display
    
คำย่อประเภทงาน ความหมาย
T1_VMI เฉพาะภาคสมัครใจ ไทยศรี อาคเนย์
T2_VMI ภาคสมัครใจนอกเหนือจาก ไทยศรี อาคเนย์
T3_CMI งาน พ.ร.บ. ทุกบริษัท
T4_HEALTH ประกันสุขภาพทุกบริษัท
T5_PATA ประกันอุบัติเหตุ/เดินทาง
T6_NON งาน Non Motor อื่นๆ