พรบ. ทิพยมีใบเสร็จแล้ว

เรียนท่านสมาชิก

ขณะนี้ พรบ. บริษัททิพย หลังจากแจ้งงานเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อสั่งพิมพ์กรมธรรม์ จะมีหน้าตารางพร้อมใบเสร็จด้วย เพื่อรองรับความต้องการของท่านสมาชิกที่ต้องการแจ้งงานให้นิติบุคคลหรือลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด