เพิ่มรายงานใหม่ ตรวจสอบยอดขายเพื่อปรับระดับ

ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ

 

ขณะนี้มีรายงานเพิ่มใหม่เข้ามาคือ รายงานปรับระดับ

สามารถเรียกดูรายงานได้จากหัวข้อรายงานข้อ 13 หรือจากแถบเมนูชื่อ รายงานปรับระดับ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน