เรื่องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เรียน ท่านสมาชิก

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเข้าระบบ (Password) การเข้าใช้งานโปรแกรม Online

 

ทางบริษัทขอเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเข้าระบบการเข้าใช้งานโปรแกรม Online ผ่านทางหน้าเวบไซต์ www.srikrungbroker.co.th เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลของท่านสมาชิกเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเข้าระบบนี้จะใช้กับสมาชิกที่ยังคงใช้รหัสผ่านที่บริษัทได้กำหนดให้เท่านั้น กล่าวคือ สมาชิกที่ยังคงใช้รหัสเข้าระบบดังต่อไปนี้ Password***** โดยทางบริษัทจะขอเปลี่ยนแปลงจากรหัส Password***** เป็น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่านสมาชิก (ไม่ต้องเว้นวรรค) การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเข้าระบบดังกล่าว จะมีผลนับแต่เวลานี้เป็นต้นไป

  อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อท่านสมาชิกที่ได้เคยเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบแล้ว ท่านสมาชิกยังคงสามารถเข้าใช้ระบบโดยใช้รหัสผ่านที่ท่านสมาชิกเป็นผู้ตั้งขึ้นได้ตามปกติ ทางบริษัทจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ฝ่ายการตลาด

  31.07.2556