คำอธิบาย

1.เช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาจากรุ่นรถ
เป็นการเปรียบเทียบราคาเบี้ยของแต่ละบริษัทตามเงื่อนไขที่ต้องระบุไป โดยเปรียบเทียบได้สูงสุดพร้อมกัน 5 บริษัท ในอนาคตจะสามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้เชื่อมกับระบบแจ้งงานภาคสมัครใจได้
2.เช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาจากรหัสรถ
เป็นการดึงข้อมูลเบี้ยทั้งหมดตามประเภทประกัน ประเภทรถยนต์ และบริษัท ตามเงื่อนไขที่เลือกไป เพื่อ Export เก็บเป็น PDF ไว้เป็นข้อมูลประกอบแผนการขายของท่านต่อไป